Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
Článok

ZREKONŠTRUOVALI SME ĎALŠÍ ÚSEK CESTY, TENTOKRÁT V OKR. MEDZILABORCE

9. júla 2022
Rekonštrukcie
Ľubomír Sabol, Ing.

Cieľom Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) v rámci cestného programu pre rok 2022 je odstrániť všetky havarijné stavy na cestách II. a III. triedy v kraji, a zároveň pravidelne znižovať stav úsekov ciest s nevyhovujúcim stavebno-technickým stavom. Jedným z takýchto úsekov bol donedávna aj úsek cesty II/559 Habura – Čertižné (okr. Medzilaborce).

Rekonštrukcia 1 466 m dlhého predmetného úseku, ktorá bola nedávno ukončená, bola zameraná na zhotovenie novej obrusnej vrstvy vozovky, spevnenie krajníc a zvýšenie pasívnej bezpečnosti účastníkov cestnej premávky prostredníctvom osadenia nových cestných smerových stĺpikov a realizácie nového vodorovného dopravného značenia. 

Celková výška nákladov stavebných prác predstavovala sumu 240 tis. €. Na modernizáciu a obnovu dotknutého úseku SÚC PSK použila finančné zdroje Prešovského samosprávneho kraja.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: