Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Zrekonštruovali sme most pred obcou Spišská Teplica

20. októbra 2023
Rekonštrukcie
Ondrej Šimko

SÚC PSK v roku 2023 intenzívne pokračuje v obnove a modernizácii dopravnej infraštruktúry nášho kraja. Významnú úlohu pri tom zohráva plnenie mostného programu ako základného nástroja pre správu a údržbu mostov. Jedným z takýchto mostov, ktorý bol nedávno zrekonštruovaný, je aj most č. M3373 (3065-001) cez rieku Poprad pred obcou Spišská Teplica (okr. Poprad).

Cieľom stavebných prác bolo odstránenie zistených porúch a závad, veľmi zlého stavebno-technického stavu mosta, a to vybúraním existujúcej nosnej konštrukcie s následným vybudovaním novej z prefabrikovaných nosníkov uložených na elastomerných ložiskách. Zároveň bola realizovaná pokládka novej obrusnej asfaltovej vrstvy, vrátane spojovacieho postreku a vodorovného dopravného značenia.

Financovanie rekonštrukcie mosta, ktorej celkové náklady predstavovali viac ako 431 000 €, bolo zabezpečené zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: