Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Ďalšia vynovená cesta v okr. Vranov nad Topľou

23. novembra 2023
Rekonštrukcie
Ondrej Šimko

Účastníci cestnej premávky môžu mať ďalší dôvod na radosť. V intraviláne a extraviláne obce Čičava SÚC PSK nedávno ukončila rekonštrukciu 1,2 km dlhého úseku cesty III/3619.

V rámci tejto investičnej akcie, ktorej doba realizácie predstavovala 60 dní, SÚC PSK:
• kompletne odfrézovala starý poškodený asfaltový podklad cesty
• položila novú vyrovnávaciu a obrusnú vrstvu vozovky z asfaltového betónu
• zrealizovala vodorovné dopravné značenie

Celková výška nákladov stavebných prác predstavovala sumu cca 187 000 €. Na rekonštrukciu dotknutého úseku SÚC PSK použila zdroje Slovak Investment Holding.

Okres Vranov nad Topľou je tak bohatší o novú bezpečnú, kvalitnú a komfortnú komunikáciu.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: