Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
investície

Investície

Všetky naše zrealizované, prebiehajúce a pripravované investičné akcie na jednom mieste
investície
Prehľad všetkých našich investícií
investícia
Príprava regionálnych projektov IUS v PSK
zrealizované dňa:
investícia
Projekty realizované v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
zrealizované dňa:
29/12/2022
investícia
Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina ENI Program cezhraničnej spolupráce 2014-2020
zrealizované dňa:
investícia
Rozvoj prírodného a historického dedičstva v oblasti poľsko-slovenského pohraničia (INTERREG).
zrealizované dňa:
29/11/2021

Kontakt

V prípade otázok ohľadne investícií kontaktujte investičný úsek.

Kontaktujte nás
sucpsk