Centrálny dispečing (Nonstop 24-hour daily)
investície

Investície

Všetky naše zrealizované, prebiehajúce a pripravované investičné akcie na jednom mieste
investície
Transparentný prehľad investícií
Rozvoj prírodného a historického dedičstva v oblasti poľsko-slovenského pohraničia (INTERREG).
Zrealizované
Rozvoj prírodného a historického dedičstva v oblasti poľsko-slovenského pohraničia (INTERREG).
Prebiehajúce
Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina ENI Program cezhraničnej spolupráce 2014-2020
Projekty realizované v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Zrealizované
Projekty realizované v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Prebiehajúce
Príprava regionálnych projektov IUS v PSK

Kontakt

V prípade otázok ohľadne investícií kontaktujte investičný úsek.

Kontaktujte nás
sucpsk