Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Kontrolný deň SÚC PSK vo Vysokých Tatrách

7. septembra 2023
Rekonštrukcie
Ľubomír Sabol, Ing.

Začiatkom tohto týždňa uskutočnila SÚC PSK kontrolný deň v regióne Vysokých Tatier. Jeho cieľom bolo vykonať kontrolu priebehu stavebných prác, ktoré sa aktuálne realizujú na 7 úsekoch tatranskej magitrály – cesty II/537, známej aj ako Cesta slobody.

Celková aktuálna vecná prestavanosť tejto investičnej akcie je 70 %, úseky Starý Smokovec – Tatranské Matliare a Tatranské Matliare – Križovatka s cestou I/66 sú tesne pred ukončením, pričom stavebné práce prebiehajú súbežne na 36 miestach. Ak počas rekonštrukcie cesty II/537 nedôjde k nepredvídaným komplikáciám stavebno-technického charakteru, 6 zo 7 úsekov by mali byť odovzdané verejnosti do užívania do konca tohto roka.

Na podporu zachovania biodiverzity a priaznivých podmienok zdravého životného prostredia v regióne Vysokých Tatier bola v rámci kontrolného dňa aj slávnostné zahájená výsadba nových stromov v Tatranskej Lomnici (okr. Poprad), a to symbolickým vysadením prvých 10 javorov a 10 jedlí.

Do konca roka 2025 by malo byť v intravilánoch a popri ceste II/537 vysadených až 2 tisíc nových ihličnatých a listnatých drevín, ako náhrada za vyrúbané kríčkové porasty a dreviny z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestných úsekov a zlepšenia rozhľadových pomerov účastníkov cestnej premávky.

Tatry tak budú bohatšie nielen o kvalitnejšie, bezpečnejšie a komfortnejšie úseky tatranskej magistrály, ale aj o nové dreviny, a to v rámci zachovania biodiverzity dotknutej krajiny.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: