Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
Článok

V okrese Poprad budujeme nový most

21. marca 2024
Rekonštrukcie
Ondrej Šimko

Medzi obcou Veľký Slavkov a mestom Poprad je v týchto dňoch čulý stavebný ruch. Dôvodom je výstavba nového mostného objektu č. M4416 (3080-005) ponad Červený potok, ktorá prebieha pod gesciou SÚC PSK.

Aktuálne sú stavebné práce dokončené na 50 %. Zhotoviteľ včerajším dňom ukončil pokládku 11 prefabrikovaných nosníkov na železobetónové úložné prahy. V najbližších dňoch sa bude zameriavať na realizáciu spriahujúcej dosky.

Investičná akcia SÚC PSK je finančné krytá zdrojmi Prešovského samosprávneho kraja. Ten na výstavbu tohto mosta vyčlenil cca 215 000 €.

Predpokladané ukončenie stavebných prác je naplánované na máj 2024.

Aktuálne pre účastníkov cestnej premávky platia na ceste III/3080 v časti výstavby mosta nasledovné dopravné obmedzenia:
• doprava je regulovaná dočasným dopravným značením
• vedenie cestnej premávky je po provizórnej obchádzkovej trase súbežnej s mostom
• znížená je maximálna povolená rýchlosť na 30 km/h

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: