Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Vybudovali sme nový most v Nižnom Slavkove

21. augusta 2023
Rekonštrukcie
Ondrej Šimko

SÚC PSK nedávno ukončila technicky náročnú, ale aj finančné nákladnú investičnú akciu – výstavbu nového mostného objektu v intraviláne obce Nižný Slavkov (okr. Sabinov), prevádzajúceho cestu III/3216 ponad potok Kanišov.

Nový jednopoľový mostný objekt tak nahradil pôvodný 72-ročný most, ktorý musel byť kvôli zisteným poruchám a závadám zdemolovaný. Súčasťou stavebných prác bola aj rekonštrukcia priľahlej vozovky pred a za mostom.

Prešovský samosprávny kraj, ktorý danú stavbu financoval, preinvestoval na tento účel z vlastných zdrojov viac ako 1 mil. €.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: