Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

ZO ŽIVOTA CESTÁRA #6 ǀ Činnosť zálievkovej čaty

27. júla 2023
Zo života cestára
Ondrej Šimko

SÚC PSK od roku 2021 disponuje vlastnou zálievkovou čatou, ktorú tvora 5 zamestnanci. Jej výkony sú zamerané na zabránenie degradácie obrusnej vrstvy vozoviek na cestách II. a III. tried na území PSK, a to prostredníctvom vyplnenia špár, trhlín alebo prasklín zálievkovou spojovacou hmotou.

Denný výkon práce čaty je priemerne 600-700 m, pri ideálnych poveternostných podmienkach 1 000 m.

Podľa plánovaného harmonogramu sa čata chystá v roku 2023 opraviť špáry na 10 km obrusných vrstiev vozoviek ciest spadajúcich pod každú oblasť SÚC PSK, t. j. 70 km v rámci kraja.

Fotografie znázorňujú výkony čaty na ceste III/3452 v úseku Malý Slivník – Veľký Slivník.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: