Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Zrekonštruovali sme úsek Malá Domaša – Detrík

14. decembra 2023
Rekonštrukcie
Ondrej Šimko

Vranovský okres sa môže pýšiť ďalším kvalitným, bezpečným, komfortným a moderným úsekom. Nedávno SÚC PSK totiž ukončila stavebné práce na ceste III/3635 v úseku Malá Domaša – Detrík, v rámci ktorého:
• zrekonštruovala 940 m predmetnej komunikácie prostredníctvom výmeny konštrukčných vrstiev vozovky a úpravy podložia
• zastabilizovala zosuv cestného telesa v rekreačnom stredisku Domaša – Dobrá
• zrekonštruovala 6 priepustov
• zmodernizovala a zrekonštruovala 41-ročný a 121 m dlhý most č. M4021 (3635-001) v extraviláne obce Malá Domaša, prevádzajúceho cestu ponad rieku Ondava
• vybudovala 844 m nových dláždených priekop na odtok dažďovej vody z vozovky

Investičná akcia SÚC PSK, ktorej celkové náklady predstavovali viac ako 2,3 mil. €, bola realizovaná v rámci programu Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: