Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
SK
Späť na investície
Investícia

Rozvoj prírodného a historického dedičstva v oblasti poľsko-slovenského pohraničia (INTERREG).

1. decembra 2021
Zrealizované
Ľubomír Sabol, Ing.

Číslo a názov mikroprojektu: INT/EK/KAR/1/III/B/0214/I/1 – Rozvoj prírodného a historického dedičstva v oblasti poľsko-slovenského pohraničia.

Účel projektu : Spojenie miestneho rozvoja s ochranou miestneho prírodného a kultúrneho dedičstva, zosúladenie hospodárskeho rozvoja s rešpektom k miestnym kultúrnym a prírodným zdrojom prinesie množstvo výhod pre miestne obyvateľstvo, a to pokiaľ ide o finančné výhody, ako aj o kvalitu života. Základným prvkom produktu cestovného ruchu a efektívnych aktivít v tejto oblasti je príprava vhodnej infraštruktúry povzbudzujúcej tých, ktorí prídu na pobyt v regióne.

Miľníky projektu

 • dňa 10.06.2019 došlo k podpísaniu partnerskej zmluvy medzi vedúcim partnerom – Powiat Krośnieński a Partnerom projektu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja.
 • dňa 14.6.2019 bola zaregistrovaná žiadosť o poskytnutie finančného príspevku.
 • dňa 27.02.2020 sa podpísala zmluva o poskytnutie finančného príspevku.
 • finančný príspevok poskytnutý pre projekt je v celkovej výške pre oboch partnerov projektu 99 964,22 €.

Termíny realizácie projektu:

 • Dňa 21.12.2020 bol podpísaný Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku, ktorého predmetom bolo predĺženie dátumu ukončenia vecnej realizácie projektu do 31.07.2021.
 • Dňa 02.07.2021 bol podpísaný Dodatok č. 2/2021 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku, ktorého predmetom bolo predĺženie dátumu ukončenia vecnej realizácie projektu do 30.09.2021.
 • Dňa 10.09.2021 bol podpísaný Dodatok č. 3/2021 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku, ktorého predmetom bolo predĺženie dátumu ukončenia vecnej realizácie projektu do 30.11.2021.

Bolo zrealizované

 • V mesiaci december 2020 ukončenie stavebných prác na prístrešku podľa ZoD.
 • V mesiaci máj 2021 nákup 70 ks propagačných balíčkov.
 • V mesiaci máj 2021 tlač publikácie a dodanie na SUCPSK.
 • V mesiaci júl 2021 výroba a osadenie 4 ks navádzacích tabúľ.
 • V mesiaci júl 2021 výroba a osadenie 4 ks informačných tabúľ s popisom stroja.
 • V mesiaci júl 2021 výroba a osadenie 1 ks pamätnej tabule.

Foto prístrešok

Foto Tabule

Prehľad predložených žiadosti o platbu:

 • ŽoP č. 1, za obdobie od 03-2020 do 08-2020 v sume 0 €/monitorovacia.
 • ŽoP č. 2, za obdobie od 09-2020 do 02-2021 v sume 34946,01 €/monitorovacia.
 • ŽoP č. 3, za obdobie od 03-2021 do 08-2021 v sume 18271,23 €/monitorovacia.
 • ŽoP č. 4, za obdobie od 09-2021 do 11-2021 v sume 900 €/záverečná.

      Zostalo nedočerpane 3000 €  náklady na konferenciu.

#zrealizované
Sledujte nás: