Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
SK
Článok

ODBORNÁ DIAGNOSTIKA STAVIEB

22. júna 2022
Aktuality
Ľubomír Sabol, Ing.

Dôležitou súčasťou mostného programu SÚC PSK pre rok 2022 je aj zabezpečenie kvalitných a odborných personálnych kapacít na výkon diagnostiky a prehliadkových činností. V rámci tejto oblasti SÚC PSK zriadila s účinnosťou od 1. januára 2022 nové oddelenie diagnostiky, kvality a reklamácií.

Hlavným poslaním zamestnancov tohto oddelenia je posúdenie technického a statického stavu konštrukcií objektov cestnej siete, a to nielen v rámci výkonu bežných a hlavných prehliadok, ale aj vo fáze prípravy na vypracovanie projektových dokumentácií, predstavujúcich fundament pre realizáciu rekonštrukčných prác na mostných a cestných objektoch.

Jednou z kontrol bola aj previerka a skúška dodávanej čerstvej betónovej zmesi, využívanej v rámci realizácie rekonštrukcie mostného objektu M5661 na ceste II/554-031 v intraviláne obce Košarovce (okr. Humenné). Zamestnanci SÚC PSK sa v rámci kontroly zamerali najmä na obsah vzduchu v čerstvej betónovej zmesi, ako aj na jej konzistenciu.    

Výsledky kontrolných skúšok a meraní spĺňali požadované hodnoty druhu betónovej zmesi, ktorá bola navrhnutá do konštrukcie. Skúšky sa vykonávali v zmysle platnej legislatívy SR, stavebno-technických noriem a európskych noriem s cieľom zabezpečiť na stavbe SÚC PSK vysokú mieru hospodárnosti a efektívne využitie finančných prostriedkov PSK.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: