Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

REKONŠTRUKCIA 48-ROČNÉHO MOSTA V OBCI JEZERSKO

10. júna 2022
Rekonštrukcie
Ľubomír Sabol, Ing.

V rámci kežmarského okresu Správa údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) realizuje viacero investičných akcií. Jednou z nich je aj rekonštrukcia 48-ročného mostného objektu M947 (č. 3108-005), nachádzajúceho sa v intraviláne obce Jezersko.

Stavebné práce na tomto mostnom objekte, ktorého celková dĺžka premostenia predstavuje 12,3 m, boli začaté z dôvodu jeho zlého (stupeň 5) stavebno-technického stavu. V rámci rekonštrukcie:

  • odstránime jestvujúci mostný zvršok vrátane valcových nosníkov
  • zrekonštruujeme prechodové oblasti, záverné múriky, krídla a úložné prahy
  • vybudujeme spriahajúcu dosku na nosnej konštrukcii
  • zrealizujeme izoláciu mostovky
  • vybudujeme nový mostný zvŕšok
  • zrekonštruujeme vozovku pred a za mostným objektom
  • spevníme krajnice s odvodnením
  • zrealizujeme vodorovné a zvislé dopravného značenie
  • spevníme brehy koryta potoka
  • zhotovíme obslužné prístupové schodiská pri oboch krajných oporách

Plánované ukončenie stavebných prác je stanovené na máj 2023.  

Financovanie stavby, ktorej celkový náklad predstavuje takmer 200 tis. €, je zabezpečené zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja.

Počas realizácie stavebných prác platia na danom úseku dopravné obmedzenia v podobe čiastočnej uzávery cesty. Doprava, ktorá je obojsmerne vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu, je regulovaná prenosným dopravným značením. Účastníci cestnej premávky musia počítať aj so zníženou povolenou rýchlosťou 30 km/h

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: