Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Článok

Príprava slovensko-poľských projektov v oblasti dopravy napreduje

19. januára 2023
Aktuality
Ľubomír Sabol, Ing.

Za účelom prehĺbenia vzájomnej spolupráce v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry medzi Prešovským samosprávnym krajom a Podkarpatským vojvodstvom sa koncom minulého týždňa uskutočnila v poľskom meste Jaslo odborná konferencia, ktorej sa zúčastnili zástupcovia Správy ciest Podkarpatského vojvodstva, Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja a predstavitelia samosprávy Jaslo.

Ústrednou témou konferencie bola diskusia o príprave spoločných projektových žiadostí, ktoré by mali byť realizované prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.

V najbližších dňoch sa plánuje veľké pracovné stretnutie prihraničných cestárov v Krakove, na ktorom dôjde k predloženiu finálnych podôb týchto projektov a slávnostnému podpísaniu deklarácií o vzájomnej spolupráci.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: