Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
Článok

Pri cestných projektoch sa aktívne uchádzame aj o zdroje EÚ

17. apríla 2023
Aktuality
Ľubomír Sabol, Ing.

Vzhľadom na to, že investičný plán SÚC PSK je každoročne čoraz viac ambicióznejší a finančne nákladnejší, organizácia pri pretavení svojho stavebného zámeru do reality sa snaží aktívne využívať okrem vlastných zdrojov aj finančné prostriedky z EÚ a štátneho rozpočtu.

Dobrým príkladom je program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, prostredníctvom ktorého minulý mesiac SÚC PSK spolu s 5 poľskými partnermi v rámci výziev „Cesty“ a „Klíma“ podala celkovo 10 projektových žiadostí cestných projektov o nenávratný finančný príspevok v celkovej hodnote 22,9 mil. €.

Aktuálne prebieha administratívna kontrola projektových žiadostí riadiacim orgánom Interregu – Spoločným sekretariátom v Krakove, po ktorom bude nasledovať ich odborné hodnotenie.  Stanoviská o úspešností by mali byť známe na prelome mesiacov jún/júl.

V prípade úspešného schválenia týchto cestných projektov by sa malo na slovenskej strane preinvestovať viac ako 9 mil. €.

Držme si spoločne palce. O ďalšom vývoji Vás budeme priebežne informovať.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: