Centrálny dispečing (Nonstop 24-hour daily)
Článok

Vedeli ste, že...

20. marca 2024
Vedeli ste, že
Ondrej Šimko

Jedným z najdôležitejších parametrov pre určenie stavu železobetónových konštrukcií mostov je stanovenie obsahu chloridových iónov, pretože vysoký obsah týchto iónov znižuje schopnosť betónu chrániť oceľovú výstuž, ktorá v takomto prostredí rýchlo koroduje.

Laboratórium oddelenia diagnostiky a kvality stavieb SÚC PSK disponuje veľmi presným prístrojom určeným na tento účel – potenciometrickým titrátorom, v ktorom sa po príprave vzoriek stanoví obsah chloridov s veľkou citlivosťou.

Získané výsledky analýz sú následne využité a veľmi cenné pri návrhu opráv a rekonštrukcií mostov.

komentár
Máte komentár k tomuto článku? Napíšte nám.
Sledujte nás: