Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
Novinky
Novinky
Kategórie
Novinky
14. septembra 2023
ZO ŽIVOTA CESTÁRA #8 ǀ Osadzovanie bezpečnostných zvodidiel
15. augusta 2023
ZO ŽIVOTA CESTÁRA #7 ǀ Oprava vozoviek ciest tryskovou metódou
27. júla 2023
ZO ŽIVOTA CESTÁRA #6 ǀ Činnosť zálievkovej čaty
21. júla 2023
ZO ŽIVOTA CESTÁRA #5 ǀ Údržba trávnatých porastov popri pozemných komunikáciách
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia