Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Novinky
Novinky
Kategórie
Novinky
29. januára 2024
ZO ŽIVOTA CESTÁRA #12 ǀ Odber vzoriek a skúšky stavebných materiálov
30. novembra 2023
ZO ŽIVOTA CESTÁRA #11 ǀ Osadenie protisnehových zábran
4. októbra 2023
ZO ŽIVOTA CESTÁRA #10 ǀ Strojné čistenie a zametanie pozemných komunikácií
28. septembra 2023
ZO ŽIVOTA CESTÁRA #9 ǀ Betonáž mostných opôr
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia