Centrálny dispečing (Nonstop 24-hour daily)
Novinky
Novinky
Kategórie
Novinky
15. júla 2024
ZO ŽIVOTA CESTÁRA #13 ǀ Majetkovo-právne usporiadanie pozemkov pod cestami
29. januára 2024
ZO ŽIVOTA CESTÁRA #12 ǀ Odber vzoriek a skúšky stavebných materiálov
30. novembra 2023
ZO ŽIVOTA CESTÁRA #11 ǀ Osadenie protisnehových zábran
4. októbra 2023
ZO ŽIVOTA CESTÁRA #10 ǀ Strojné čistenie a zametanie pozemných komunikácií
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia