Centrálny dispečing (Nonstop 24-hod. denne)
Slovenčina
SK
Novinky
Novinky
Kategórie
Novinky
20. januára 2022
ROK 2022 – NOVÉ PLÁNY A VÝZVY PRE SÚC PSK
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia