Centrálny dispečing (Po-Pia od 7:00 do 15:00)
Slovenčina
SK
Novinky
Novinky
Kategórie
Novinky
21. septembra 2023
Aktívne pokračujeme vo vysprávkach výtlkov
4. augusta 2023
Ručné kosenie trávnych porastov popri cestách III. triedy v okr. Sabinov
Aktuálne obmedzenia
Dopravné
obmedzenia